ای کاش که جای آرمیدن بودی

  ای کاش که

جای

آرمیدن

آرمیدن

آرمیدن

آرمیدن بودی

                                      

/ 0 نظر / 19 بازدید