دلم برای روزای سانز تنگ ميشه. ديگه اونجا نيستم. خدا حافظی با حکمعلی و حاج باقر و سيد فاطمه و ....و خداحافظی با درمانگاه روستايی سانز.........

/ 3 نظر / 14 بازدید
رفا

خداحافظی هميشه سخت بوده. مخصوصا اگر عادت بين افراد وجود داشته باشه